A NAGYBÁNYAI BÁNYAKÖRZET ÉRCBÁNYÁI ÉS KOHÓMŰVEI

Hírek Magazin Társadalom Tudomány Turizmus

Rendkívül fontos és érdekes könyvet kaptam a napokban. A NAGYBÁNYAI BÁNYAKÖRZET ÉRCBÁNYÁI ÉS KOHÓMŰVEI címmel, Réthy Károly munkája látott napvilágot.

Az itteni bányavidékről származó és az elsősorban máramarosi bányákat jól ismerő geológus fáradhatatlan munkájának mind újabb eredményei kerülnek feldolgozásra, mert elsősorban a bányászati témákkal foglalkozó tudományos könyvei, majd több érdekes regénye születik és maradandót nyújt a bányászatról, történetéről és napjainkig érvényes adatairól. Megjegyzem, hogy ennyire terjedelemes, fontos kutatómunkáról más részéről nem tudok és nem jelentek meg másféle kiadvány formájában sem.

Örültem a könyvnek és azonnali átnézésre késztetett.

Több kiadványa mellett igen fontosnak találom és érdekes adatok, nevek, dátumok tartalmas enciklopédiájának lehet számítani, annál is inkább, mivel a honfoglalás utáni, az Árpád-házi bányáktól kezdve végigvonul a történelmi részen, majd az évszázadok során napjainkig, amint szerinte is, akárcsak Szirmay Antal megállapítása szerint “melyek finom arannyal és ezüsttel gazdagították a királyi kincsestárt és a hazát.”

Fontosnak és dokumentum értékűnek tartom a vidék bányáinak részletes leírása miatt is.

Így például csak Felsőbányára vonatkozólag idézek most, hogy: “Felsőbánya, az ott található érctelérek gazdag és változatos ásványvilágának, s a világon először ott talált és onnan leírt ásványoknak, mint az: andorit, cinkfauserit, dietricht, eggonit (kolbeckit), felsőbányait, kenngottit (miargirit), klebensbergit, monsmedit, semseyt, szmikit, valamint a hozzátartozó Kisbányán talált fizélyit és némecit ásványoknak köszönhetően, jelentős nemzetközi hírnévnek örvend s neve még ma is számtalan tudományos dolgozatban szerepel.

Úgyszintén a Sujor-völgy és a kapnikbányai völgy határában található Kova-hegy alatti volt aranybányát a hosszú ideig Felsőbányán dolgozó és nagy tapasztalatú Süssner Ferenc (1835-1907) bányamérnöknek, a felsőbányai bányahivatal egykori főnöke  szerint, az aranyban gazdag sujori telér felfedezése, megtalálása is érdekes.

A rengeteg név is arra hívja fel figyelmünket, hogy az egyébként ismert nevek közül sok értékes embernek nem ismertük eddig a foglalkozását, tevékenységét, és hozzájuk fűződik nagyon sok olyan dolog, melyek mind Felsőbánya gazdagságát és hírét biztosították.

A 2007. utáni idők  a keserves megsemmisülés és a hanyag, felelőtlen, elmúlás idejét jelentik. A bányaipar ennek a fontos gazdasági egységnek elhagyottan árválkodó épületei, – ha még léteznek – romjai, vasrácsai, valamint szennyezett vize mutatják a nyomokat.  Hihetetlen, legnagyobb vétek az amit tettek, akik tették, és még csak nyomai sincsenek a bűnösöknek. Esetleg néhányan meggazdagodtak és szedik hatalmas nyugdíjaikat és más jövedelmeiket, amiért különféle utakon törvénytelen pusztításokat végeztek.

Miután megbeszélem könyv szerzőjével is, esetleg közölni fogom az érdekeltek számára a könyvhöz jutás lehetőségét.

Gratulálok Réthy Károly, sok erőt, kitartást kívánok további munkáid végzéséhez!

Hitter Ferenc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *