A svábok történelme

Hírek Társadalom Turizmus Vidékünk

A svábok történelme

A svábok telepítéséről és történetéről szóló könyvet mutattak be Nagykárolyban, a Károlyi kastélyban szeptember 26-án, a meghirdetett ismertető szerint. A nagyszámú érdeklődő jelenlétét Kovács Jenő polgármester is megjegyezte, szerinte a Károlyi kastélyban még ennyien nem gyűltek össze egy könyvbemutatóra.
A Szatmár Vármegyei német telepítés egy jelentős eseménye volt a XVIII. századnak, amikor Károlyi Sándor gróf (1669-1743), Szatmár Vármegye falvaiba telepítette a svábokat, akiknek hagyományvilága, népszokásai, munkaszelleme, rendszerezett és pontos életvitele, hatékony gazdálkodásukat biztosító találékonysága, messze vidékre eljuttatta hírnevüket.
A jelenleg megjelent mű emléket állít a betelepítésnek, ismertetni hivatott egy jelentőségteljes – kulturális, valamint gazdasági vonatkozásban rendkívül dinamikus – etnikai közösséget, illetve annak történelmét.
A szerző munkája 1931-ben íródott, szerzője dr. Vonház István (1881-1945) egyetemi tanár, a térség német kisebbségének tagja.
A könyvet bemutatók és a jelenlevő hozzászólók a szerző hiteles leírását idézték, elismervén az 1700-as években történt esemény fontosságát.
Blaskó István mérnök, az Electro Sistem vezérigazgatójának érdeme, hogy kiadja ezt a harmadik alkalommal megjelenő könyvet, és azt román nyelvre is lefordíttatta. A mai népesség jelentős része nem ismeri a svábok történelmét, nem tudják, hogy a 300 éve idetelepült népességnek mennyire fontos volt léte a társadalom számára.
A bemutatót prof.dr. Ardelean Teodor moderálta, aki felhívta a figyelmet a megjelent könyv fontosságára, értékére, ugyanakkor Blaskó István azon érdemére, hogy román nyelven is kiadja a művet.
Ludescher István ugyancsak sváb származású és környékbeli, aki méltatta a svábok történelmét és jelenlétét a régióban és szólt Blaskó István mecénás ezen a téren kifejtott érdemeiről.
Conf. univ.dr. Stefan Visovan ismertette a leírtakat és a térségre vonatkozó sváb történelem jelentőségét.
Több más jelentős hozzászóló volt, akik kivétel nélkül nagy jelentőséget tulajdonítottak ennek a történelmi értékű munkának.

A könyv megtalálható és megvásárolható a Károlyi Kastlély irodájában.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *