AZ EZERÉVES VÁROS

Hírek Magazin Művészet Társadalom Uncategorized

A Gutin hegység lábainál egy ősi, talán ezeréves városba érkezik a látogató – Civitas de Medio Monte, Középhegy, Felsőbánya – Baia Sprie névvel. A városka múltját több monda, legenda meséli, de szerencsénkre, gazdag írott dokumentumanyagból is ismerhetjük.

A vidékre tévedt első látogatók célja bizonyára a kincsszerzés volt, aranyat és ezüstöt kertestek a még ismeretelen földön.

Az alapítók egy körülbelül 360 méter magasan fekvő helységet alakítottak ki. A Mons Medius – Középhegy, a ma ismert Bányahegy, az álmok világa a leggazdagabbakat ajánlotta lakóinak, a megélhetést. Vadakban gazdag erdők, építőfa és tüzifa, mind vonzotta a gazdagodni vágyókat. Az öreg óriás ölén szétszórt gyalogutak mentén építették kunyhóikat az aranyásók. Ezek mindenkorra jellegzetes építményei maradtak a bányászvidéknek. Sajnos, a még megmaradt utolsók is nemrégiben a pusztulás áldozataivá lettek, nem-igen sikerült megmenteni eredeti állapotukban.

A város első írott említése egy kiváltságlevél, melyet Károly Róbert 1329 május 29-én adott ki. Abban az időben két helység Asszonypataka (a mai Nagybánya) és Középhegy (Felsőbánya) több évszázadon keresztül voltak egymásra utalva.

Egyes elméletek szerint már a bronzkorban szedték a felszínen az érceket. Több más felfedezett nyom, kis bányaüregek ásítozása is bizonyítja a feltételezéseket. Más maradványok a római kori bányászatra utalnak. Ezek is lehettek valós lehetőségek.

A szakirodalom és a levéltári dokumentumok szerint következtetni lehet, hogy a nemesfémek bányászata a német kolonizálás után fejlődött, az 1240-1370. évi tatárbetörések után. Ebben az időben alakultak a bányavárosok, az első szabad királyi városok. Királyi levelek, szabadalom- és kiváltságlevelek biztosították a jelentős fejlődést, vagy akár jelentős elnyomások, a lakosokat sújtó pusztítás és sok keserűség okozták a nagy változásokat okozó életszínvonal ingadozásokat.

Nem szabad elfelejtenünk, hogy az elmúlt évszázadok során, függetlenül attól, hogy pusztító harcok emésztették a lakosságot, az élet minden esetben folytatódott ebben a gazdag és gyönyörű környezetben található helységben és ez minden alkalommal a bányászoknak volt köszönhető, azoknak, akik előbb a földfelszínen, majd a föld alatt, a mélyben keresték megélhetésüket és gazdagították  uraikat a legértékesebb kincsekkel, arannyal és ezüsttel, melyeket keserves és nehéz munkájukkal szereztek meg, ami sohasem volt megfelelően elismerve és megfizetve.

A hosszú évszázadok során, az impériumok, vagy rendszerek számára, a bányászat mindenkor egy fontos gazdasági ágazat volt. A 20. század végén, érthetetlen elgondolások miatt leállították a bányászatot, annak ellenére, hogy a már említett, kifejlődött és gazdag ércbányászat rendkívül szükséges volt a ma iparának: réz, ólom, cink és akár molobdén is fontos elemei az iparnak.

A bányászélet sohasem kapta a megérdemelt elsimerést. A bányák bezárása után sem figyeltek a múlt bányászainak utólagos tiszteletére.

A bányászathoz több szokás, sok legenda és monda, hagyomány kiötődik. Szerte a világon a bányák környékén alakult ki és terjedt el a bányászok védőszentjének Szent Borbálának a tisztelete. Nagyon sok templom, szobor, festmény, több műkincs bizonyítja napkainkban is ezt a tiszteletet.

Az egyik legrégebbi bányavidék, Felsőbánya lakói, a bányászat és a volt bányászok tiszteletét szeretnék megtartani. Bîrda Sebastian Alin a város 2020-i polgármestere kezdeményezésére és lelkesedésével állítanak méltó emléket a múlt ezen hőseinek.

A Monte Medio Értékei Egyesület elnöke Hitter Ferenc a rendelkezésre álló kulturális-művészeti lehetőségekkel és Koter László szobrászművész alkotásaival népesítik be az általuk elgondolt bányász-emlékparkot, melyben a bányászt, bányász totemeket és szent Borbála monumentális fába faragott szobrait állítják.

Szeretnénk, ha ez méltó emlékeztetője lehetne a bányászatnak és a városlakók, vagy erre a szent földre látogatók a bányászok megérdemelt emlékét ápolná és tisztelné.

J Ó   S Z E R E N C S É T !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *