Békesség e háznak!

Hírek Magazin Társadalom Vidékünk

A karácsonyi ünnepkör december 25-ét bevezető és követő időszak. A  megtestesülés misztériumát ünnepli. A II. Vatikáni Zsinat óta ádvent első vasárnapjától a vízkereszt utáni első évközi vasárnapig tart.

Karácsony tehát az Úr születésének szent ünnepe. Ezen az ünnepen emlékezik az anyaszentegyház arra a nagy isteni szeretetre, mely elküldte egyszülött fiát a bűnös világba, hogy kiengesztelje a világot az Atyával.

Olyan időkben élünk, amikor ezt a nagy ünnepet bizonyos korlátok között tarthatjuk meg. Hiányozni fognak legtöbb helyen a régi, vagy gyerekkori szokásaink, őseink, elődeink üzenete, mert a mának teljesen más körülményekhez kell igazodnia.

Váltiozik a világ, változik Európa és minden ország, az ünneppel kapcsolatos szokásaival együtt. Kicsit régebbi problémánk az izlám betolakodása főleg Nyugat-Európába, ahol más életkörülmények között lennének mint otthon, szülőföldjeiken. Ez érthetetlen számunkra, mert elsősorban titkos, vagy már nem is titkolt céljuk a kereszténység kiírtása, megsemmisítése lesz, egy más világ átrendeződésével.

Másik nagy gondunk, ami igazságtalanul leigázta a Föld lakosságát, a virusfertőzés, ami valószínűleg emberi ésszel és kézzel alkotott pusztítószer, az emberiség számának csökkentése céljából. Erre is sok a magyarázat, de az igazság ki tudja merre rejtőzik és soha senki nem fogja megtudni. Pusztulunk, de nem elegen. A milliós számok még kevésnek tűnnek, a milliárdok kellenének, és fegyveres háborúk helyett pusztulna a nép mindenütt kivétel nélkül.

Ilyen körülmények között várjuk a karácsonyt. Ha csak gyermekkorunk ünnepe jut eszünkbe, akkor is a Betlehemi jászol varázsa hozza közelebb ezeket a napokat. Éjféli mise nélkül nem ünnep a karácsony. Aztán “Szegény fáradt vándorok” – mondtam a verset a rokonoknál, szomszédoknál, ahová kötelező volt elmenni karácsonyt köszönteni. Következett a Szilveszter és az Újév napja. Mind nagy események. A házszentelés rituáléja ugyancsak szép szokásnak számtott, a szürke kommunista rögeszmék tiltása ellenére, még akkor is a korabeli papi és ministráns öltözetekben – majdnem kicsaptak az iskolából, mert a tanár elvtárs meglátott ministáns ruhában házat szentelni.

Nagy fontosságú a HÁROMKIRÁLYOK napja, (január 6.) amikor a  Napkeleti három bölcsek, Jézust mentek keresni, “kit írásoknak folytában, Betlehemnek pusztájában, hallották megszületni.”

„Békesség e háznak! És minden lakójának!” – szól a köszöntés vízkereszt táján, amikor keresztény családoknál lakásszentelést tartanak. A házszentelés az úgynevezett szentelmények körébe tartozik: olyan szent jelek és hozzájuk kötődő imák ezek, amelyek jelzik Isten cselekvését, és előkészítik lelkünket annak befogadására különböző élethelyzetekben.

A karácsonyi ünnepkör egyik fontos mozzanata. „Az Ige testté lett, és közöttünk vett hajlékot” (vö. Jn 1,14) – ezt ünnepeljük ebben a néhány hétben, és ilyenkor különösen is fogékonyak vagyunk arra, hogy kicsit „otthonosabban” gondoljunk Istenre: az ő hajléka akár a miénk is lehet. Végül, a szentelés befejező gesztusaként a bejárati ajtó szemöldökfájára felírják az évszámot, valamint a C + M + B betűket, amelyek a latin mondatot rövidítik: „Christus Mansionem Benedicat”, vagyis „Krisztus áldja meg e hajlékot!”. Van ahol a G+M+B+ a felírás amellyel a három királyok oltalmába ajánlják a hajlékot. Az asztalra terített fehér abrosz a tisztaságot, az égő gyertya a világosságot, az isten színe elé járulást, illetve a hitet fejezi ki. A szertartás fontos része a közös ima. A keresztény hitet viszi el az emberekhez a kereszt által.

Egyre fogyatkozó gyülekezetünkben kevés a keresztelő, sok a temetés, amivel persze semmi újat nem mondott senki, azonban az új idők módszereihez kell alkalmazkodnia a megmaradtaknak. Az egyházi hagyományok nem kophatnak meg itt, a szórványban sem. Ahol megkereszteltek, oda tartozunk.

Felsőbányán tehát a karácsony ünnepi szertartásai a templomban csak az éjféli misén kívül lesz másképpen. Este 8 órától lesz az “éjféli mise”. Szilveszter este 5 órától lesz hálaadó szentmise. A házszentelés szokását pedig jó lenne továbbra is megtartani, de akinél az idén elmarad, az ne válljon szokássá, jövőre meg kell tartani. Most, jelenleg a templom bejéáraton belül lehet kis cetlire írt címet vagy telefonszámot bedobni, ahová meghívják a plébános urat. Egyedül fog járni, a lakások ajtójáig, ahol az imák elhangzanak és a kereszt üzenete eljut minden lakóhoz.

Alkalmazkodunk, ahogy lehet.

Legyen mindenkinek áldott ünnepe, betegségmentes napjai, hogy reményeink szerint minél hamarabb múlhasson el ez a gyilkos veszedelem, akár emberi segítséggel, az egyre közelebbnek tűnő oltással, vagy a kórokozó saját pusztulásával, mert amint több alkalommal is leírtam, ez a “harmadik világháború” igazán háborús gondokat okozott, sajnos főleg azoknak akiket alattomosan sikerült megtámadnia, vagy akik a körülmények miatt kapták el a szűnni nem akaró fenyegető veszélyben.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *