FELSŐBÁNYA REPREZENTATÍV JELKÉPEINEK MENTÉSE

Hírek Magazin Művészet Társadalom Tudomány Turizmus Vidékünk

A mai időkben merész gondolattal kezdeném mondanivalómat, hiszen szenved az egész világ, mindenkinek sajátos, súlyos gondokkal küzdő problémaival kell szembenéznie és én bátorkodom segítségért folyamodni, ami manapság nehéz dolog, de azért reménykedünk, hogy mégis található néhány lelkes, szülőföldjét különösen szerető ember, aki hajlandó lenne pozitívan reagálni a kérésre, hogy ott, ahol született, nevelkedett, esetleg még dolgozott is, megmaradjon városának tulajdonképpeni egyik szimbóluma, melyet a Felsőbányát már legnagyobb távolságból is jelző kis fehér folt jelez, a KÁLVÁRIA.

Volt még hasonló próbálkozás, az egész világra szóló, mivel a nagy tekintélynek és ismeretségnek örvendő, az 1930-as években Felsőbányára került katolikus pap próbálta ilyenképpen megmenteni az akkori időkben leromlott állapotban lévő egyházi épületeket. Ezért, világraszóló írással, kérelemmel fordult személyesen nagyon gazdag és befolyásos barátaihoz, és általában mindenkihez segítségért, egy kis “tégláért”. Felhívásának semmi eredménye nem volt, senki sem reagált arra, hogy Felsőbányának valamit is adományozzon valamilyen formában.

Nem sok reménnyel, de nagy bizalommal teszem most ezt a hasonló felhívást én is. Annál is inkább, mivel részben már történt próbálkozás a Kálvária megmentésére, nem magánadományokból, hanem állami és pályázati pénzekből, amivel nagyon sokat lehetett megtenni, de nem mindent és jó lenne folytatni a munkát, még akkor is, ha az épület a kis domb tetején állandóan ki van téve a földcsuszamlásnak, de mégis városunk jelképe és azok szívében, akik az utóbbi évek, a nehéz idők folyamán kivándoroltak, külföldön kényszerültek letelepedni, ott sikerült jobb megélhetést teremteniük, hátha gondolnának szülőföldjük e kis jelére és hozzájárulnának egykori díszének végleges kialakításához.

Most nem az épületről magáról van szó, hanem az egyedi különleges díszéről, a keresztútról, annak történetét a restaurálás befejezése után írtam és adtam ki a megjelent kis könyvecskében. Nagyszerű megoldás volt. De azóta a már többször véglegesen megrongálódott festmények, hiába vaskos rámába zárva, nem bírták sem az idő viszontagságait, sem a szándékos rombolásokat. A felsőbányai kör alakú kálvária épület külső falaira valóságosan kínálkozik a keresztút. A kápolna belső gyönyörű megoldása a legnagyobb egyszerűséggel van megoldva. A búcsúnapján, szeptember 14-én, Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén a keresztút végigjárása nagy élmény lehet azok számára is, akik máskor nem teszik ezt.

Több megoldásra is gondolva, időálló anyagokból és módszerekkel lenne megoldás, aminek anyagi fedezetéért fordulok tisztelettel olyan emberek felé, akiknek lehetősége megengedné a hozzájárulást.

Először nem pénzt szeretnék kérni, hanem jelentkezést egy felméréshez, amiből kiderülhet, hogy a munka elvégezhető lenne. Tehát, még az idei év folyamán, jelen levél dátumától, kb. 2 hónap alatt kérném azokat, akik hajlandók lennének 500 euró adományozására. Ha a költségvetési összeg elegendő lenne, azután kérném a pénz utalását egy bankszámlára, megjelölve annak rendeltetését is. Szeretném a neveket is feltüntetni, akik a 14 stáció egy-egy tulajdonosai lennének, és végül a belső részben egy táblán feltüntetni az adományozókat. Továbbá azt is szeretném tudatni mindenkivel, hogy a megfelelő minőségű és kivitelezett alkotások kimondottan művészi értékkel bírnának, művészek, szakemberek végeznék és helyeznék a kőből, vagy márványból készült képeket a már falban létező vasrámákba.

A munkálatok elvégzésével és adminisztratív dolgaival a “Felsőbánya Monte Medio Értékei Egyesület” foglalkozna, melynek utóbbi években fő feladataként lett elfogadva városunk műemléképületeinek és más műemlékeknek védelme, megmentése is. Eddig több ilyen tevékenység került nyilvánosságra és ezt a munkát is szeretnénk ilyen mértékben elvégezni. Többek között az Egyesület tevékenysége a már híressé vált és minden évben működő festőtáborok, alkotótáborok szervezése és lebonyolítása.

Tovább szeretném pontosítani, hogy a hozzájárulóknak, a munka átadásakor egy-egy Felsőbányai témát ábrázoló festményt sorsolnánk ki. Az Egyesületben dolgozó festőművészek, mind hivatásos, nagy tehetséggel és magas képesítéssel rendelkező művészek. Csodálni való munkáik részben ismertek elsősorban a facebook oldalakon, vagy albumokban, esetleg kiállításokról. Az egyesület nagy szeretettel és köszönetképpen ajándékozná sorsolással a képeket minden adakozónak, aki 500 eurós adományával hozzájárulna jelen kéréshez és ebbe számítandó a festmény értéke is.

Tisztelt felsőbányai testvéreim. Érdekes, bátor és kényes kéréssel fordultam Önökhöz. Lehet, hogy foganatja lesz, vagy úgy járunk, mint az 1930-as évek plébánosa. A pozitív jelzésekről ismertetőt fogok közölni oldalamon, a gyűjtés megkezdését ugyancsak kihirdetném a megfelelő módon.

Kérek mindenkit, aki szereti szülővárosát, akiknek már sikerült olyan anyagi helyzetet teremtenie, hogy megteheti ajándékozását, tegye azt büszkén ennek a nehéz világnak körülményei között is!

Előlegezett köszönettel

A MONTE MEDIO ÉRTÉKEI EGYESÜLET ELNÖKE

Hitter Ferenc

 Felsőbányán, 2020, november

Kapcsolat:

www.felsobanya-info,

Hitter Ferenc,  fb oldal,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *