“FELSŐBÁNYAI” SZENT BORBÁLA

Hírek Magazin Művészet Társadalom

SZENT BORBÁLA tisztelete, legendája, a világ nagyon sok helyén, bányavidékeken és más helyeken még létezik és létezni fog továbbra is.

Szent Borbála a bányászok védőszentje. Kultusza tovább él, abban az időben is, miután érthetetlenül és gyalázatos módon Európa több országában megszüntették a sok évszázados bányászatot, azt az ősi mesterséget, melyből sokan táplálkoztak, keresték kenyerüket, családokat láttak el és gyarapodtak. Megszűnnek a bányamanók, a bányászleány, a bányarém legendáinak történeteit továbbadó hagyományok, de ugyanakkor a bányászok védőszentjének, Szent Borbálának tisztelete is tovább él, a bányászat volt a legjelentősebb szakma, mely mellett jelenléte megmutatkozott.

Felsőbányán különösen, de a Kárpát Medence fontos bányavidékein is a város védelmezőjeként a Szűzanyát tisztelték.  Erről tanúskodik a Nagyboldogasszony baloldali első mellékoltárának képe, amikor a Szűzanya megjelent a bányászoknak. (Carl Schellein- vászon, olaj, 1865). Több más jelképes helyen, kálvárián, csillagos keresztnél bányász “emlékhelyek” vannak. Ugyanúgy a római katolikus templomban ott van kb. 60 cm. magas Borbála szobor, most is jó állapotban. Meglepetéssel vettem tudomásul a felsőbányai plébános Ft. Veress Attila magángyűjteményét a szt. Borbála tárgyakkal. Szobrocskák, domborművek, képek, kerámia, óra, fokosok, stb. vannak ebben a gyűjteményben, melyek szt. Borbála  emlékére készültek. Szép, és még nem minden. Bár naptári napját nem ünneplik különösebb megnyilvánulással decemberben, szt. Borbála emléke, tisztelete marad a régi.

A sajnálatosan eltüntetett bányászatnak még emléke sem marad. Megszűnése után rövid idő alatt a vandalizmus, az olcsó pénzszerzés uralkodott, mindent széthordtak, eladtak amit lehetett. A Keleti bányánál még a felvonó kas vasszerkezetét is levágták és elhordták, Egy csillét nem lehet már találni sehol, sem egyéb bármilyen tárgyat, szerszámot a bányáktól, bányákból. A földalatti tárnákból sem marad semmi, mindent elönt a víz és évszázadokra biztos marad a bányabezárás, ott többet soha nem lesz termelés.

A sok évszázados múltnak még nyomai sem maradnak. Tárgyi nyomai. Az újabb generációk nem is fogják tudni mi volt a bányászat, miből éltek a bányavidékek lakói, mennyi aranyat és kincset hoztak felszínre, amiből nincs maradék.

Ha lelkileg sok kötődés volt a hit szempontjából, akkor, úgy ahogy sok évszázadon keresztül megmaradt több túlvilági hiedelem, a hit és annak megnyilvánulásai alapján, akkor tényleg a bányászat emlékének egyik legjobb tiszteletadója Szent Borbála kell legyen.

A VII. századi legendát jól ismeri mindenki. A vértanú szentet rövid idő alatt a “segítő szentek” egyikének tartották, kultusza annyira elterjedt, hogy a világ sok helyén, templomokban is ott van minden megörökíthető formában.

A hirtelen és készületlen halál elleni oltalmazónak tekintik, mivel atyja ezzel bűnhődött gonoszságáért. Kétségtelen, hogy egyike volt a középkor legnépszerűbb szentjeinek.

A Borbála kultusz európai elterjedéséről nagyon megoszló vélemények vannak. A Szent Borbála emlékek (szobrok, domborművek, festmények, stb.) a középkortól napjainkig csodálatosan szép műalkotásokban találhatók.

A rengeteg szobor, kép, oltár, mind bizonyíték a Szent Borbála kultusz megmaradására, jelenlétére. Végezetül, ismételten említem, hogy Felsőbányán a római katolikus templomban áll Szt. Borbála gyönyörű szobra, előtte pedig a bányászlámpa égő lángja lobog ünnepnapi miséken. Ft. Veress Attila plébános magángyűjteményében  kisebb méretű Borbála emlékek találhatók.

A bányászat emlékének eltűnése után megmarad az ami van, amire még tudunk vigyázni. Tovább szeretnénk éltetni Szent Borbála emlékét Felsőbányán is. Éppen ezért, a “Monte Medio Értékei Egyesület” kérésére, egyik festőművészünk Grety Papiu, egy gyönyörű szent Borbála képet festett, melynek sorsáról még véglegesen nem döntöttünk, de szeretnénk az ereklyék között tudni, olyan megfelelő díszhelyen, ahol látható is legyen, a tisztelet is övezze Felsőbányán.

Hálás köszönet a művésznőnek, munkája évszázadokon át hirdetni fogja nem csak a Borbála kultuszt, hanem a bányászat felsőbányai valóságát és sok százados múltját.

Hitter Ferenc

Felsőbányán, 2020. március 16.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *