Ft. Heinrich Ferenc kanonok 55. pappászentelésének évfordulója

Hírek Magazin Társadalom

Isten éltessen sokáig erőben, egészségben, drága jó Heinrich Ferenc atya! pappászentelésednek ezen a szép évfordulóján. Lelkes és kiváló munkásságodat mindig csodáljuk és kérjük a Jóisten további áldását munkádra, életedre, testi- és lelki erődre!

“Hadd énekeljem örökké Urunknak irgalmas jóságát!” – életigéjét sohasem feledve, példaképének, Márton Áron boldog emlékű püspök, Erdély nagy apostolának szavaival indult szolgálni az Úr szőlőjében, az evangéliumi tanítás szerint: „Ti vagytok a föld sója. (…) Ti vagytok a világosság világossága.” (Mt. 5, 13–14.). Több helyet, nagyon sok embert ismert meg, gondoskodott a rá bízott nyájról, mindig legjobb belátása szerint cselekedve, ilyenképpen pedig nagyon sok, magasztos, szép eredményt érve el. Templomépítő tevékenysége rendkívülien gazdag volt, akárcsak papírra vetett lelkiségi kötetei, elmélkedés-sorozatai, szülőfalujáról és Fernezelyről szóló helytörténeti munkái, hogy néhányat említsek fontos tevékenységei közül.

„Maradj velem, Uram, mert esteledik és lemenőben van már a nap.” mi is, tisztelőivel együtt mellette vagyunk, hogy meríthessünk nagy tudásából és tanításaiból saját magunknak. Isten áldása kísérje további utadat!

Tisztelettel

Hitter Ferenc

2020. április 24.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *