Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged , mert Szent Kereszted által megváltottad a világot !

Hírek Magazin Társadalom Vidékünk

Rövid idővel a nagyhét előtt, így illik köszönteni, gondolkodni, cselekedni minden embernek, akik úgy gondolják, hogy a kétezer év húsvétünneplése első alkalommal marad el ilyen drasztikusan, ilyen körülmények között, borzasztó szenvedések és félelem közepette, mert a világot megtámadta valami, amiről nem sokat tudunk, nem tudunk megfelelően védekezni és menekülni, mert lassan-lassan már sehol a Földön nem maradt üres hely az egészséges, veszedelem nélküli normalitásra.

Ritka példa, hogy zárva maradnak a templomok, a technika utóbbi vivmányainak köszönhetően igyekeznek papok, hívők pótolni azt a lelki vigaszt, amihez hozzászoktak, ami törvény volt, vagy parancsolat a normális életben.

Mint minden nap, minden reggel, figyelemmel kísérjük azt az állandóan frissülő világtérképet, melyen olvashatjuk a percnyire pontos helyzetet. Elképesztő, rettentő számok: 2020. március 29-én a világon 664.924 fertőzöttről tudtak (ettől sokkal több lehet, mert nem mindenkit ellenőriztek még), a halottak száma valamivel több mint 30 ezer, amiből Olaszországban jutottak a legtöbben erre az átokra: 10.023 , Spanyolországban pedig  néhánnyal kevesebben vannak hatezernél, de mindenképpen a világ bármelyik országának helyzetét láthatjuk és rémüldözhetünk.

Hatalmas információáramlás, informálódási lehetőségek biztosítják a gyors híreket, a naponta megkövetelt áldozatok helyzetét.

A világhálónak ez a szerencsés elterjedése segítségünkre van, mindenki kereshet amit és ahol akar, közölhet azt amit tud és véleményt is mondhat, ha éppen ezzel foglalkozik és van hozzá esélye. Persze cenzúra nélkül, rosszindulat nélkül. Mindenki azt olvas onnan amit akar. Ha nem tetszik, nem érdekel, dobja el azt az “újságot”, vagy rá se nézzen, mert vagy nem érti, vagy nem érdekli, nem neki való.

Persze az ember értelmes lény. Aggódik. Jogosan. Éppen ezért tud válogatni az értelmes, vagy a manipulált, esetleg szándékosan félretájékoztató információk között. Ismétlem, ha érdekelt ebben.

Kénytelen vagyok kitérni ebben a húsvét előtti gondolatmenetben arra a reményemre, hogy magánfoglalkozásom eredményeinek sok követője és kedvelője van. Bizonyára kevés kivétellel. Cenzúra nélkül. Hiszen a gondolatok ellenőrzése más, régi, elavult gondolkodásra vall. Mint előbb írtam, el kell dobdi azt az “újságot” ami nem tetszik. De nem szabad tudálékoskodni, illetlenül, szemtelenül, pimaszul belekontárkodni.

Szeretném azt is elmondani, hogy a saját gondolataink mellett hatalmas információáramlás történik, amiből csipegethetünk valamennyicskét, amennyit ráérünk. TV, internet, telefon , fb kommentek, közvetlen kapcsolatok. Nehogy valaki félreértsen, ezért igyekszem megköszönni ismerőseimnek, barátaimnak és ismeretleneknek, azokat az információkat, melyek ilyen utakon jutnak hozzám. Sajnos a legnehezebben sújtott területekről, jó ismerősök, többen felsőbányaiak, többen írótársaimtól, újságíróktól és különlegesen szenvedő emberektől. Adja Isten, hogy lelki erejük továbbra is kitartson szenvedéseikben és bírják viselni a testi bántalmakat, hogy életük tovább tartson itt a Földön rendes körülmények között.

A veszély azonban megállíthatatlan. Erről is az információk tájékoztatnak. A betegség különleges volta miatt, annak terjedése különleges, de mégis egyszerű. Ezért van az elzártság, az elszigetelődés, a gyors intézkedések, melyek nem mindig haladnak megfelelően.

Az ott rendben lévő külföldön élőknek szándékuk sem volt hazajönni. Húsvétra, vagy húsvét miatt sem. Az állam pedig állandóan szállította a sok ezer “hazánkfiát”. Nem csak a gócpontokat töltötték vesztegzárral, hanem majdnem minden várost, helységet is. Ismét egy demográfiai mérlegbontás van? Nem beszélek számokról, de Nagybánya, Szatmár, Felsőbánya mind érintettek. Akiket idehoztak nem innen mentek ki. Nem fejtegetem tovább, mert még úgy járok mint egy másik cenzúrával. Majd meglátjuk később.

Elmaradnak a húsvéti ünneplések, a nagyheti szertartások, a templom egyáltalán. A megtehető törekvések nem elégségesek. A harmadik évezrednek lesz egy ilyen történelmi eseménye is. Majd az utókor fogja hirdetni. A lelki és testi szenvedőkért – misék, a nagybőjtben bensőségesen megünnepeljük Jézus szenvedését, halálát és feltámadását.

Közben félünk a betegségektől, haláltól,  előre nézünk hittel és csodálkozással –   kérjük az Úr kegyelmét, hogy  újból legyen holnapunk… A katolikus egyházfő is imádkozik. Ferenc pápa köszönetet mondott minden kereszténynek és minden jóakaratú embernek, aki ebben a helyzetben egységben imádkozik, attól függetlenül, milyen vallási hovatartozású. Azt is kiemelte, hogy „a vírus világméretű terjedésére az ima, az együttérzés és a gyengédség világméretű terjedésével akarunk válaszolni”.

A könyörgések és imák meghallgatásának gyógyító erejét nyerjük el Istentől, ebben a szörnyű helyzetben.

A nagyhét igazsága emlékeztessen minket azzal a felsőbányai képpel, a Kálváriáról, melyen itt és máshol is városunkra gondolunk és onnan sugározzuk imáinkat a világba: kérjük továbbá a bányászok védőszentjének és a hirtelen, váratlan halál védőszentjének, szent Borbálának közbenjárását, a mi Nagyasszonyunknál, a keresztre feszített és feltámadt Krisztusnál, hogy segítsenek a nagy bajban és legyenek támaszunk továbbra is Felsőbányán és az egész világon!

HF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *