Számok mutatják a valóságot

Hírek Magazin Társadalom

Szép, de szomorú téma számomra, amikor demográfiai adatokkal szoktam foglalkozni, vagy valamilyen monográfiai dolgozat kapcsán, vagy bármilyen más esetben, például az év végi számadáskor, ami természetesen arra vonatkozóan a templomban is elhangzik. Általában az ismertetett adatok közül kettő marad meg tudatunkban: hányan születtek és hányan haltak meg az elmúlt esztendőben.

Ez így is van nagyjából, de néhány éve sokkal több adat tudomásunkra jut Ft. Veres Attila jóvoltából, aki “percre pontosan” számol be eseményekről, megvalósításokról és több egyházzal kapcsolatos adatról.

Talán sok is lenne mindent felsorolni, amit a 2019. év végén hallhattunk, éppen ezért csak röviden és nem sok kommenttel szeretnék kitérni néhány számra.

Hogy fogyatkozásunk minden irányból növekvő trendet mutat, ezt mindenki tudja, jól van, vagy nincs rendjén az már más kérdés. A hivatalos adatok szerint, hogy az ország népessége a kivándorlás miatt 3,5 millió emberrel csökkent, ez is meghökkentő, de sok más hivatalos helyen elhangzó adat szerint ennek duplája is lehetséges.  A megélhetés, az életszínvonal, a munkahely hiánya elsődleges okai ennek az elvándorlásnak. Ha minél inkább közelítünk saját szűkebb pátriánkhoz, akkor is láthatjuk, hogy számunk sokkal kevesebb mint évekkel előbb, a fiatalság főleg hiányzik. Szóba állok néha a hazalátogatókkal, akik nem is tudják összehasonlítani a két helyzetet, az itthonit az ottanival és nyilvánvalóan a hazajövetelt sem veszik számításba egyelőre. Változik a világ. Ekkora hatalmas változások nem történtek még talán soha a földkerekségen. A déli-, a meleg égövi országok emberei mind Európába vándorolnának. Mindenütt világmozgás van és a Föld arculata rövid időn belül megváltozhat. A jövőt még nem tudjuk, nem is sejthetjük mennyi minden történhet.

Térjünk vissza azonban a hazai tájakra és elképzelhető az is, hogy a 3-7 millió kivándorolt lakosság ha helyben maradt volna, hogy állanánk a megélhetéssel, a munkahelyekkel, amikor így is sok a gond a munkanélküliséggel. Felsőbányát ez is kegyetlenül érintette, hiszen a bányaipar gazember eltörlése hatalmas számú munkahelyet semmisített meg.

De a fentebb említett tényleg megszokott adatok ugyancsak sanyarú képet mutatnak jelenünkről, jövőnkről:

A 2019-ben születettek és katolikusnak kereszteltek száma 17, ebből 6 fiú és 11 lány, közülük 13 törvényes, 4 törvénytelen házasságból.

A házasságot kötők összesen 9 voltak, közülük 2 római katolikus r. kat.-al és 7 vegyes házasság.

Az elhunytakat illetően 37 temetés volt, 13 férfi és 24 nő (18-an ellátva szentséggel, 19 nem).

Elsőáldozó 5 fiú volt és 3 lány. Egy ismerősöm amikor fogyatkozásunkat boncolgatta, valami nem tetszett neki, amire én ezt a példát mondtam: amikor gyerekek voltunk (én is), elsőáldozáskor a templom előtti nagylépcsőn nem fértek az elsőáldozók. Most ez a helyzet.

Bérmálás, mivel nem minden évben van összesen 16 gyereknek volt.

A házszentelésről a plébános nagyon precíz adatokat jegyez fel.  Ennek múltjára is sokan emlékszenek még. De a mai szokást is szerencsére eléggé sokan megtartják: 13 teljes napon 544 családot keresett fel a házszentelő. Ez alkalommal 100-an részesültek a betegek szentségének felvételében (mert ez is lehet). A ministránsok is kivették bőségesen részüket ennek a szép régi szokásnak a megtartásából, sajnos kár, hogy nem éppen a régi szokásokkal (ministráns ruha viselete), de így is dicséretre méltó a legfiatalabbak hozáállása a templomi szolgálathoz.

HF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *