Templombúcsú volt Felsőbányán

Hírek Magazin Társadalom Turizmus Vidékünk

Nagyboldogasszony napján Felsőbányán, minden szigorú óvintézkedés mellett rendben zajlott, a sok helybeli jelenlévő és zarándokok társaságában. Jó hangosítás volt bent a templomban és kint. Sokan csak a cinteremben lehettek, a templom bár tele volt, de a nagy zsúfoltságot kerülni kellett.
Az ünnepi szentmisét a máramarosi főesperes Ft. Reszler Mihály celebrálta, a prédikációt Fanea József a nagybányai Szentháromság templom segédlelkésze mondta.
Minden szépen zajlott le, Ft. Veress Attila plébános köszönetet mond a híveknek, a nagyszámban jelen lévő paptestvéreinek, és az üpnnep nagyságát emelő segédletnek.
Az első világháború idején, Pály Ede felsőbányai plébános által írfott, mostmár a világon elterjedt, jól ismert ének, ma is időszerű: “Nagyasszonyunk hazánk reménye, / Bús nemzeted zokogva esd. / Nyújts irgalom jobbot feléje, / Botlásiért, óh meg ne vesd…”

A megnyitható youtube filmen részletek láthatók az ünnepi szertartásból:
https://www.youtube.com/watch?v=AgQlVAK9f-U&feature=youtu.be

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *